statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2013 - Detail stavby

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Andrej Alexy
Generálny projektant:ALEXY & ALEXY
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.

Projekt rieši návrh novostavby pilotnej čerpacej stanice pohonných hmôt SLOVNAFT na Prístavnej ulici v Bratislave. V rámci projektu sa v časti statika spracovávali stavebné objekty: SO 301 Objekt obchodu SO 302 Prestrešenie

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt SO301 je súčasťou objektovej skladby projektovanej čerpacej stanice pohonných hmôt SLOVNAFT na Prístavnej ulici v Bratislave. Jedná sa o novostavbu prízemného objektu pôdorysných rozmerov cca 16,55×16,38 metra. Navrhuje sa ako samostatný dilatačný celok.

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

kliknutím obrázok zväčšíte

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Základy
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové na základových pásoch prierezu 800×800 mm a 700×800 mm. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1,7 metra pod detrén a -2,1 pod terén v styku s existujúcim objektom. Po úroveň podkladného betónu sa zrealizuje nadzákladové murivo hrúbky 400 mm zo slabo vystuženého betónu do debniacich tvárnic DT40.
Vodorovné nosné koštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako spojité krížom armované dosky. V ľavej časti sa navrhuje hrúbka stropu 22 cm, v pravej časti hrúbky 15 cm. Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové a vnútorné nosné steny a dvojica vnútorných železobetónových stĺpov prierezu 300×300. Steny sa navrhujú murované. Obvodové steny hrúbky 380 mm

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

kliknutím obrázok zväčšíte

NP01 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. V niektorých miestach sa navrhujú na konci pilierov železobetónové stĺpy prierezu 300×300 NP02 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa NP03 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 10 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa NP04 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 10 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa Stena hrúbky 250 mm v dilatácii NP01 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. NP02 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa. NP03 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. NP04 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. Vnútorné steny hrúbky 300 mm

Čerpacia stanica pohonných hmôt SLOVNAFT

kliknutím obrázok zväčšíte

NP01 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. NP02 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa. NP03 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. NP04 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. V prípade, že nie je možné použiť tehly POROTHERM pevnosti 15 MPa je potrebné použiť tehly zo sortimentu POROBLOL pevnosti 15 MPa

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 68 stránok