statika.sk s.r.o.
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk


Detail Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva vybrané činnosti vo výstavbe - konkrétne projektovú činnosť na základe autorizácie inžinierov pracujúcich pre našu spoločnosť v Slovenskej Komore stavebných Inžinierov (SKSI).
Našim obchodným partnerom ponúkame:

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE STATIKY PRE
železobetónové konštrukcie
oceľové konštrukcie
drevené konštrukcie tradičné aj novodobé (CLT)
spriahnuté oceľovo-betónové konštrukcie
spriahnuté drevo-betónové konštrukcie
veľkorozponové oceľové a drevené konštrukcie (haly, hangáry a pod.)
murované konštrukcie, tradičné aj novodobé
VÝPOČTY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV
statická a dynamická analýza objektu
účinky teploty
účinky poklesu podpôr
účinky dynamického vetra a seizmicity
STATICKÉ POSUDKY
VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIUHlavná činnosť je projektovanie statiky nosných konštrukcií pozemných stavebných objektov ako sú bytové domy, obchodné domy (haly), výrobné haly, sklady, garáže, rodinné domy a pod. všetkých konštrukčných systémov od prvotnej konzultácie z architektom (resp. investorom) až po realizačné projekty či výrobné výkresy.
Naši inžinieri majú bohaté skúsenosti s projektovaním nosných konštrukcií pozemných stavieb celého portfólia stavieb. Niektoré z nich si je možné pozrieť priamo v sekcii referencie.
Spoločnosť je vybavená modernými informačnými technológiami, ktoré sú v dnešnej dobe pre projekčné kancelárie takmer nepostrádateľné. Statické a dynamické výpočty (účinky vetra, seizmicity a mestkého ruchu) sa realizujú pomocou software založených na metóde konečných prvkov (platforma Win), ktoré umožujú modelovanie konštrukcie ako priestorového celku so vzájomným spolupôsobením jednotlivých konštrukčných prvkov. Výsledkom je efektívny a hospodárny návrh nosných konštrukcií objektu.

Dvojica mestských víl

kliknutím obrázok zväčšíte

Bližšie informácie o programoch tu: AxisVM a FEAT 2000. Okrem nich sú to desiatky podporných a špecializovaných makier na dimenzovanie a posudky vyvíjaných vo vlastnej réžii.
Výkresová dokumentácia sa spracováva pomocou software pre platformu PC (Win), ktorý je vyvíjaný vo vlastnej réžii. Výstupy z programu sú kompatibilné z bežnými softwarmi pre spracovanie výkresovej dokumentácie. Samozrejmosťou každej dokumentácie sú výkazy použitej betonárskej oceľe pre jednotlivé druhy a priemery výstuže, valcovanej a plochej ocele (tonáž a náterové plochy), dreveného doskového a hraneného reziva (kubatúra a náterové plochy), výkaz použitých prefabrikátov a ďalšie údaje potrebné pre hospodárnu realizáciu stavby.

V prípade záujmu, alebo bližších informácií či osobného stretnutia kontaktujte nás tu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Posledná úprava - 17-Sep-2020 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Monday - 20-Sep-2021
Návštevnosť - Celková: 203929 - Mesiac September: 16416 - Denná: 15
Vaša IP adresa je: 3.239.58.199 a celkovo ste u mňa prezreli 1 stránku