statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk


Detail Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva vybrané činnosti vo výstavbe - konkrétne projektovú činnosť na základe autorizácie inžinierov pracujúcich pre našu spoločnosť v Slovenskej Komore stavebných Inžinierov (SKSI).
Našim obchodným partnerom ponúkame:

PSA Peugeot-Citroen Trnava - montážna hala - oceľové konštrukcie

Pohľad na dvojpodlažný administratívny vstavok V1700. Pod strechou je opäť vidieť oceľové rošty pre technológiu haly.

kliknutím obrázok zväčšíte

KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE STATIKY PRE
železobetónové konštrukcie
oceľové konštrukcie
drevené konštrukcie
spriahnuté oceľovo-betónové konštrukcie
spriahnuté drevo-betónové konštrukcie
veľkorozponové oceľové a drevené konštrukcie (haly, hangáry a pod.)
murované konštrukcie, tradičné aj novodobé
VÝPOČTY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV
statická a dynamická analýza objektu
účinky teploty
účinky poklesu podpôr
účinky dynamického vetra a seizmicity
STATICKÉ POSUDKY
VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIUHlavná činnosť je projektovanie statiky nosných konštrukcií pozemných stavebných objektov ako sú bytové domy, obchodné domy (haly), výrobné haly, sklady, garáže, rodinné domy a pod. všetkých konštrukčných systémov od prvotnej konzultácie z architektom (resp. investorom) až po realizačné projekty či výrobné výkresy.
Naši inžinieri majú bohaté skúsenosti s projektovaním nosných konštrukcií pozemných stavieb celého portfólia stavieb. Niektoré z nich si je možné pozrieť priamo v sekcii referencie.
Spoločnosť je vybavená modernými informačnými technológiami, ktoré sú v dnešnej dobe pre projekčné kancelárie takmer nepostrádateľné. Statické a dynamické výpočty (účinky vetra, seizmicity a mestkého ruchu) sa realizujú pomocou software založených na metóde konečných prvkov (platforma Win), ktoré umožujú modelovanie konštrukcie ako priestorového celku so vzájomným spolupôsobením jednotlivých konštrukčných prvkov. Výsledkom je efektívny a hospodárny návrh nosných konštrukcií objektu.

kliknutím obrázok zväčšíte

Bližšie informácie o programoch tu: AxisVM a FEAT 2000. Okrem nich sú to desiatky podporných a špecializovaných makier na dimenzovanie a posudky vyvíjaných vo vlastnej réžii.
Výkresová dokumentácia sa spracováva pomocou software pre platformu PC (Win), ktorý je vyvíjaný vo vlastnej réžii. Výstupy z programu sú kompatibilné z bežnými softwarmi pre spracovanie výkresovej dokumentácie. Samozrejmosťou každej dokumentácie sú výkazy použitej betonárskej oceľe pre jednotlivé druhy a priemery výstuže, valcovanej a plochej ocele (tonáž a náterové plochy), dreveného doskového a hraneného reziva (kubatúra a náterové plochy), výkaz použitých prefabrikátov a ďalšie údaje potrebné pre hospodárnu realizáciu stavby.

V prípade záujmu, alebo bližších informácií či osobného stretnutia kontaktujte nás tu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Wednesday - 20-Sep-2017
Návštevnosť - Celková: 123459 - Mesiac September: 9877 - Denná: 47
Vaša IP adresa je: 54.162.10.211 a celkovo ste u mňa prezreli 5 stránok