statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2011 - Detail stavby

Prestavba garáže na hasičskú zbrojnicu

Prestavba garáže na hasičskú zbrojnicu

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. Stanislav Sýkora
Generálny projektant:Ing. Stanislav Sýkora
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.

Úlohou projektu bol návrh prestavby garáže na hasičskú zbrojnicu v obci Plavecký Mikuláš. Objekt má tvar obdĺžnika rozmerov 16,8 × 10,2 metra. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený.

NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Základy

Prestavba garáže na hasičskú zbrojnicu

kliknutím obrázok zväčšíte

Zakladanie objektu sa navrhuje na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20. V mieste žb stĺpov sa navrhujú základové pätky. Únosnosť pôdy v základovej škáre sa uvažuje 150 kPa.
Zvislé nosné konštrukcie
Nosné steny sa navrhujú z pórobetónových tvárnic YTONG P4-550 murované na lepiacu maltu YTONG pevnosti 5 MPa v tlaku. V pozdĺžnej stene dĺžky 16,8 metra sa navrhujú štyri železobetónové stĺpy prierezu 300×300 mm.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú monolitické železobetónové. Obvodové vence a prievlaky sa navrhujú na vodorovné zaťaženie objektu v oboch smeroch. Šírka sa navrhuje podľa hrúbky muriva t.j. 300 mm. Výška vencov sa navrhuje jednotne 250 mm. Výška prievlaku nad bránou sa navrhuje 500 mm, v interiéri nad zasadačkou 650 mm. Trieda betónu sa navrhuje C25/30, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Vence zabezpečujú svojou ohybovou tuhosťou prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcih murovaných stien.
Strecha
Strecha sa navrhuje výškovo v dvoch úrovniach. Tvarovo sa obe úrovne navrhujú ako pultová strecha v spáde 10°. Konštrukčne sa navrhuje strecha ako sústava prostých nosníkov s previsnutými koncami v sklone strechy (nižšia úrove je previsnutý koniec len na jednej strane). Nosník na svetlé rozpätie 6,625 metra sa navrhuje klincovaný výšky 360 mm. Dva hranoly rozmeru 4HR 120×180 sa z oboch strán spoja OSB doskami hrúbky 25 mm. V nižšej časti sa navrhuje krokva prierezu 4HR 100×180 s klieštinami prierezu 2× 60×180. V zasadačke je potrebné klieštinu vyvesiť do žb prievlaku. Klieštiny zároveň slúžia aj ako nosné prvky pre vytvorenie podhľadu. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 4HR 150×150.

Prestavba garáže na hasičskú zbrojnicu

kliknutím obrázok zväčšíte

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 25 stránok