statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2011 - Detail stavby

Rekonštrukcia budovy na ihrisku v Sološnici

Rekonštrukcia budovy na ihrisku v Sološnici

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. Stanislav Sýkora
Generálny projektant:Ing. Stanislav Sýkora
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.

Úlohou projektu bol návrh rekonštrukcie a v rámci toho aj prístavby budovy na ihrisku v obci Sološnica. Existujúci objekt má tvar obdĺžnika rozmerov 26,3 × 8,2 metra. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Navrhovaná prístavba rozmerov 8,55×9,5 metra doplní objekt do písmena T. Nad celým pôdorysom sa navrhuje konštrukcia krovu s plánovaním využitím do budúcnosti (zaťaženie ako bytové priestory 200 kg/m2).

NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Základy

Rekonštrukcia budovy na ihrisku v Sološnici

kliknutím obrázok zväčšíte

Zakladanie objektu sa navrhuje na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20. Šírka základov sa navrhuje na predpokladanú únosnosť v základovej škáre 150 kPa. Túto únosnosť je potrebné potvrdiť (stanoviť) zodpovendým geológom pred začatím betonárskych prác. V prípade menšej únosnosti základovej pôdy je nutné základanie (šírka, hĺbka a pod) ! S účinkami podzemnej vody na zakladanie sa neuvažuje. Existujúce a nové obvodové nosné konšrukcie sú založené na základových pásoch šírky 500 mm. Vo vnútri objektu sa navrhujú založiť nové priečne nosné steny na základových pásoch šírky 600 mm. Pod krajný žb nosný stĺp sa nevhuje pätka z prostého betónu rozmerov 1,0×1,0 metra. Pod žb kruhové stĺpy terasy sa navrhujú pätky rozmerov 1,2×1,2 metra.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú kombinovane polomontované a monolitické železobetónové. Stropná doska nad interiérom sa sa navrhuje z polomotnovaného stropného systému KAROVIČ výšky 25 cm. V miestach kde na strop dosadajú stĺpy podkrovia sa navrhujú zdvojené nosníky a prídavná výstuž Vodorovné konštrukcie vencov a prievlakov sa navrhujú monolitické, železobetónové. Šírka sa navrhuje podľa hrúbky muriva t.j. 300 mm. Výška sa navrhuje jednotne 250 mm. Konštrukcia terasy sa navrhuje z monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 150 mm. Trieda betónu sa navrhuje C25/30, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcih stien.
Zvislé nosné konštrukcie

Rekonštrukcia budovy na ihrisku v Sološnici

kliknutím obrázok zväčšíte

Existujúce nosné steny (po obvode objektu) sú murované z tehál. Nové nosné konštrukcie sa navrhujú z pórobetónových tvárnic YTONG P4-550 murované na lepiacu maltu YTONG pevnosti 5 MPa v tlaku. V miestach zvýšenej koncentrácie zaťaženia sa navrhuje dvojica žb kruhových stĺpov priemeru 300 mm a štvorcový stĺp prierezu 300×300 mm.
Schodisko
V objekte sa navrhuje nové schodisko doskové, monolitické hrúbky 160 mm.
Strecha
Strecha sa navrhuje drevená, sedlová s pozdĺžnym vikierom na prednej strane objektu. Konštrukčne sa navrhuje krov ako stojatá stolica. Krokvy prierezu 4HR 100×180 sa ukladajú na viacpoľové väznice prierezu 4HR 150×200. Väznice sa ukladajú na stĺpy prierezu 150×150 mm. Krokvy sa pod väznicami sťahujú klieštinami, ktoré zároveň slúžia aj ako nosné prvky pre vytvorenie podhľadu. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 4HR 150×150. V úžľabí striech sa navrhujú krokvy prierezu 4HR 160×220.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 27 stránok