statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2008 - Detail stavby

Prístavba a nadstavba bytového domu

Prístavba a nadstavba bytového domu

Izolínie deformácií konštrukcie

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Ľubor Hollý
Generálny projektant:Ing. arch. Ľubor Hollý
Ing. Ján Šelc
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký

Projekt rieši návrh prístavby a nadstavby bytového domu v obci Ivanka pri Dunaji. Existujúci objekt je 4 podlažná budova (3 nadzemné a 1 podzemné podlažie). Je navrhnutý ako samostatný dilatačný celok. Objekt sa nadstavuje jedným plnohodnotným podlažím po celej dĺžke. K objektu sa pristavuje nový 4 podlažný objekt objekt rozmerov vpísaných do obdĺžnika 15,7 × 13,5 metra. Prístavba sa navrhuje ako samostatný dilatačný celok.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Prístavba a nadstavba bytového domu

Izolínie normálových napätí

kliknutím obrázok zväčšíte

Základy
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové na základových pásoch prierezu 800×800 mm a 700×800 mm. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1,7 metra pod detrén a -2,1 pod terén v styku s existujúcim objektom. Po úroveň podkladného betónu sa zrealizuje nadzákladové murivo hrúbky 400 mm zo slabo vystuženého betónu do debniacich tvárnic DT40.
Vodorovné nosné koštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako spojité krížom armované dosky. V ľavej časti sa navrhuje hrúbka stropu 22 cm, v pravej časti hrúbky 15 cm. Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové a vnútorné nosné steny a dvojica vnútorných železobetónových stĺpov prierezu 300×300. Steny sa navrhujú murované. Obvodové steny hrúbky 380 mm NP01 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. V niektorých miestach sa navrhujú na konci pilierov železobetónové stĺpy prierezu 300×300 NP02 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa NP03 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 10 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa

Prístavba a nadstavba bytového domu

Výkres výstuže dosky

kliknutím obrázok zväčšíte

NP04 z tehál POROTHERM 38 P+D pevnosti 10 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa Stena hrúbky 250 mm v dilatácii NP01 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. NP02 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa. NP03 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. NP04 z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. Vnútorné steny hrúbky 300 mm NP01 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 15 MPa. NP02 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 Mpa. NP03 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. NP04 z tehál POROTHERM 30 P+D pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. V prípade, že nie je možné použiť tehly POROTHERM pevnosti 15 MPa je potrebné použiť tehly zo sortimentu POROBLOL pevnosti 15 MPa

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 69 stránok