statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Hala STAVMAT-IN

Hala STAVMAT-IN

Rožný pohľad na vstupnú časť haly počas realizácie stavby.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Andrea Klimková
Generálny projektant:Alexy & Klimková
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
Zhotoviteľ:IN VEST, s.r.o

Hala STAVMAT-IN

Pohľad na halovú časť objektu (predajný sklad). Hlavné strešné prvky tvoria vzpínadlové nosníky.

kliknutím obrázok zväčšíte

Jedná sa o novostavbu predajne stavebnín STAVMAT IN halového typu. Stavba je situovaná na rohu ulíc Vajnorská - Bojnická v Bratislave. Objekt pôdorysných rozmerov cca 36×42.3 sa navrhuje ako jeden dilatačný celok skladajúci sa z dvoch funkčných častí - administratívno-výstavnej časti a predajno-skladovacej časti. Skladá sa zo štyroch lodí s modulovou osnovou 9+3×11.1 metra a v druhom smere v module 10×3.6 metra. Administratívno-výstavná časť nachádzajúca sa v prvej lodi sa navrhuje ako dvojpodlažná s rozpätím 9 metrov. Predajno-skladovacia časť sa navrhuje jednopodlažná v troch lodiach na rozpätie 11,1 metra.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Halová časť sa navrhuje oceľová s kyvnými stojkami. Všetky hlavné nosné dielce sa navrhujú dielensky zvárané a na montáži skrutkované.
ZÁKLADY
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné monolitické. Obvodové stĺpy v rade 1, A/1-2, K/1-2 sa zakladajú na pásoch z monolitického železobetónu šírky 600 mm. Obvodové stĺpy v rade 5, A/2-5, K/2-5 sa zakladajú na pásoch z monolitického železobetónu šírky 500 mm. Vnútorné stĺpy v rade 2/B-J sa zakladajú na pätkách rozmeru 1,4×1,4 metra a stĺpy v radách 3/B-J a 4/B-J na pätkách rozmeru 0,9×0,9 metra so slabu vystuženého betónu vo vnútri objektu. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1.40. Podlaha haly sa navrhuje monolitická, železobetónová hrúbky 200 mm. Podlaha sa vystužuje celoplošne pri hornom aj dolnom povrchu KARI sieťami podľa výkresovej dokumentácie. Pod podlahou haly sa realizuje celoplošný štrkový podsyp zhutnený na stupeň zhutnenia Id=0.7. Betón sa navrhuje triedy B25 s viazanou výstužou akosti 10 505 (R) a zvarovanými KARI sieťami.
KOTVENIE
Kotvenie stĺpov haly sa navrhuje dvojicou kotevných skrutiek vopred osadených a zabetónovaných do základových pásov haly. Kotvenie stĺpov v radách 1 a 2 sa navrhuje kotviť skrutkami 2×M24. Ostatné stĺpy sa navrhujú kotviť skrutkami 2×M20.
MEDZISTROP V LODI 1

Hala STAVMAT-IN

Pohľad na schodisko v administratívnej časti. V zábere je vidieť aj spriahnutú oceľovo-betónovú stropnú konštrukciu.

kliknutím obrázok zväčšíte

Medizstrop v lodi sa navrhuje spraiahnutý oceľovo-betónový. Hlavné nosné prvky stropu sa navrhujú oceľové prierezu IPE450, ktoré sa pomocou spriahovacích tŕňov spriahnu so železobetónovou doskou hrúbky 140 mm. Prievlaky (pol. P1) sa montážne podoprú v strede rozpätia až do vytvrdnutia dosky na požadovanú pevnosť. Prievlaky tvoriace výmenu okolo schodiskového otvoru sa podoprú v tretinách rozpätia. Po obvode sa navrhujú prievlaky prierezu IPE300 na rozpon 2×4,5 metra resp 3,9+5,1 metra.
STRECHA
Prestrešenie prvej lode sa navrhuje zo strešných nosníkov prierezu IPE300. Prestrešenie lodí 2 až 4 sa navrhuje zo vzpínadlových nosníkov tvarovaných do sedla. Nosníky sa navrhujú z horným pásom prierezu RHS 160×80×6 a vzpínadla prierezu RHS 60×4. Zavetrovanie v strešnej rovine je tvorené strešnými priehradovými nosníkmi. Pásy nosníku tvoria strešné nosníky, diagonály a zvislice sú z trubiek prierezu TRO 70×3. Diagonály sa na montáži skrutkujú k styčníkovým plechom nosníkom. Samotné prestešenie sa navrhuje trapézovými plechmi RANILLA RAN 85 hrúbky 0,88 mm, ktoré sa nastrelia do strešných nosníkov. Kladenie strešných plechov minimálne cez dve polia.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STENY
Zvislé nosné konštrukcie tvoria stlpy a zavetrovacie steny haly. Stĺpy sa navrhujú v radách 1 a 2 a module A/3,4 a K/3,4 prierezu IPE300. V radách 3/B-J a 4/B-J sa navrhujú stĺpy prierezu RHS 160×160×5. Obvodové stĺpy lodí 2 až 4 v radách A, K a 5 sa navrhujú prierezu IPE200. Zavetrovanie haly v priečnom aj pozdĺžnom smere sa navrhuje zavetrovacími stenami. Tvoria ju stĺpy a "Ondrejove kríže" z trubiek TRO 70×3. Zavetrovanie sa navrhuje v priečnom smere v radách A/2-2.1, A/4-4.1, K/2-2.1 a K/4-4.1. V pozdĺžnom smere sa navrhuje v radách 1/G-H, 2/D-E, 2/I-J, 5/D-E a 5/I-J. Stužidlá sa na montáži pripájajú k stĺpom skrutkami. Vodorovné a zvislé (paždíky a stĺpiky) prvky sa navrhujú v miestach lemovania otvorov prierezu U100.
POHĽADOVÁ STENA Z ŤAHOKOVU
Smerom z Vajnorskej ulice sa navrhuje "samonosná" pohľadová stena. Tvoria ju stĺpy prierezu RHS 200×100×5 a priečniky RHS 100×5. V hornej úrovni je stena prikotvená k atikovým častiam stĺpov haly v rade 5. V spodnej časti sa stĺpy kotvia dosatočne kotvami HILTI do železobetónovej konštrukcie oplotenia.
VSTUPNÁ KONŠTRUKCIA DO ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI
V mieste vstupu do adminitratívnej časti (loď 1) sa navrhuje predsadená konštrukcia z pohľadového železobetónu. Hrúbka stien konštrukcie sa navrhuje 150 a 300 mm. Hrúbka strešnej dosky 100 mm vystuženej dvojicou rebier prierezu 150×300 mm.
PRESTREŠENIE MARKÍZOU NAD BRÁNAMI HALY
Prestrešenie markízou nad bránami haly v lodiach 2 až 4 sa navrhuje konštrukčne z prierezu RHS 200×100×5. Markíza sa kotví k stĺpom haly jedným koncom priamo a druhým pomocu závesou z tiahel DETAN O16. Vyloženie prestrešenia od okraja haly je 1,385 m.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 36 stránok