statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

Takto vyzeralo podkrovie pred rekonštrukciou.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Zhotoviteľ: M-stav s.r.o.

Jedná sa o rekonštrukciu kancelárskych priestorov v podkroví objektu na Miletičovej ulici č.40. Existujúci objekt je štvorpodlažný s jedným podzemným podlažím v celej časti pôdorysu, troma nadzemnými podlažiami a povalovým priestorom pod krovom. Pôdorysne má tvar L-uholníka so stranami 27 a 29 metrov situovaného na rohu ulíc Miletičova a Koceľova. Z Koceľovej ulice je vjazd do dvora objektu.

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

Pohľad na podchytávanie krovu oceľovými rámami.

kliknutím obrázok zväčšíte

Konštrukčne je objekt riešený v jednej strane L uholníka (smerom od Miletičovej ulice) ako pozdĺžny dvojtrakt svetlosti 6,20+5,80 metra. V druhej strane L uholníka (smerom z Koceľovej ulice) je objekt riešený ako jednotrakt svetlosti 5,80 metra.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Z dispozičných dôvodov sa navrhuje odstránenie primárnej nosnej konštrukcie existujúceho krovu (plné väzby stolice a väznice). Odstránené časti krovu sa nahradia oceľovou konštrukciou vo forme rámov a stĺpov s prievlakmi, ktoré vytvoria nové podpory pre krokvy. Konštrukcia sa navrhuje oceľová, kombinovane ako rámová s kĺbovým uložením a tyčová s kyvnými stojkami. Všetky hlavné nosné dielce sa navrhujú dielensky zvárané a na montáži skrutkované.

KOTVENIE
Kotvenie stĺpov a rámov sa navrhuje dvojicou resp. trojicou ťažkých rozperných kotiev SLS 28/30 (M20) do existujúceho betónového prievlaku výšky 500 mm v polohe nad vnutorným a obvodovým zvislým murivom. V miestach kde je poloha rámu nad okenným otvorom sa navrhuje roznášací nosník prierezu HEA180.
NOSNÁ KONŠTRUKCIA POSCHYTENIA KROVU
Existujúce krokvy sa podopierajú novými oceľovými väznicami, ktoré sa podopierajú systémom rámov a prievlakov. V dvojtraktovej časti (smerom z Miletičovej ulice) sa navrhujú oceľové rámy zalomené podľa tvaru strechy z prierezu HEA 180. Rám sa skladá montážne z dvoch kusov (pravý a ľavý nerovnakej dĺžky), ktoré sa vzájomne kĺbovo pripájajú do stredového prievlaku z prierezu HEA180 dvojicou skrutiek 2×M20. Nové oceľové väznice sa ukladajú z hornej strany rámov a pritláčajú sa k dreveným krokvám. Krokvy sa k nim prikotvujú pásovou oceľou privarenou k väznici (prípadne dvojicou plechov privarených po stranách krokvy k väzici a následným sklincovavaním s krokvou. Oceľové väznice sa ndapájajú skrutkovaním cez čelné dosky a k rámom sa privárajú zospodu bočnými kútovým zvarmi hrúbky 6 mm. V jednotraktovej časti (smerom z Koceľovej ulice) sa takisto navrhujú oceľové rámy zalomené podľa tvaru strechy z prierezu I180. Rám sa skladá montážne z dvoch kusov (pravý a ľavý nerovnakej dĺžky), ktoré sa vzájomne kĺbovo spájajú vo vrchole skrutkami 4×M16.

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

Výpočtová schéma podchytenia konštrukcie krovu oceľovými rámami.

kliknutím obrázok zväčšíte

Nová oceľová vrcholová väznica prierezu RHS 120×5 sa dotláča ku krokvám a následne privarí k platniam vo vrchole oceľových rámov (medzi modulmi 6-10). Medzi modulom 4 až 6 sa navrhuje nová oceľová vrcholová väznica z prierezu I180, ktorá sa privarí k platniam rámov pod dotlačení ku krokvám. Medzistrop medzi modulmi D až L sa navrhuje kombinovaný oceľovo-betónový s nosnou oceľovou konštrukciou. Plechodoskový strop z trapézových plechov VSŽ radu 12 002 výšky vlny 50 mm sa zalieva betónom výšky 30 mm nad vlnu plechu. Plechodosky sa pripoja k nosníkom dierovým zvarom cez podložku O16 minimálne v každej druhej vlne, alebo nestrelovacími klincami. Plechodosky sa ukladajú na priečniky IPE140, ktoré sa pripájajú dvojicou skrutiek M16 k oceľovým rámom. V krajnej polohe pri väznici sa plechodosky ukladajú na profil L50×5 priváraný prerušovaným kúrovým zvarom k väznici.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

Pohľad na rekonštrukciu podkrovia a zrealizovanú obnovu fasády.

kliknutím obrázok zväčšíte

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

kliknutím obrázok zväčšíte

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

kliknutím obrázok zväčšíte

Rekonštrukcia objektu na Miletičovej č.40

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 38 stránok