statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2003 - Detail stavby

Stanica technickej kontroly Malacky

Stanica technickej kontroly Malacky

Pohľad na halovú časť stavby.

kliknutím obrázok zväčšíteVŠEOBECNÝ POPIS OBJEKTU

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Stavba "Stanice STK a EK" sa nachádza na Továrenskej ulici v Malackách. Prízemný objekt sa skladá z dvoch funkčných častí, administratívnej časti a halového objektu slúžiaceho pre technické kontroly. Pôdorysne má každá časť tvar obdĺžnika. Administratívna časť je rozmerov cca 29×9 metrov, halová časť rozmerov 42×11.5 metra. Konštrukčne sa navrhujú oba celky ako jeden samostatný dilatačný celok.

TECHNICKÉ RIEŠENIE ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI

ZAKLADANIE

Stanica technickej kontroly Malacky

Pohľad na administratívnu a halovú časť stavby.

kliknutím obrázok zväčšíte

Zakladanie objektu sa navrhuje monolitické, plošné na základových pásoch z prostého betónu triedy B20 do vrstvy pieskov zle zrnených. Šírka základov sa navrhuje 600 mm. V prípade výskytu navážky v základovej škáre je nutné prehĺbiť výkop až do vrstvy pieskov zle zrnených zatriedených do triedy S2.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislý nosný systém objektu tvoria obvodové steny a vnútorná pozdĺžna stena. Obvodové nosné steny sú z tvárnic HEBEL P4-600 šírky 375 mm murované na lepiaci tmel HEBEL T-10 pevnosti 10 MPa. Vnútorné nosné steny sa navrhujú z tvárnic HEBEL P4-600 šírky 250 mm murované na lepiaci tmel HEBEL T-10, pevnosti 10 MPa. Medziokenné piliere rozmeru 200/200 sa navrhujú z monolitického železobetónu tridey B30. Takisto šikmá, čelná stena sa navrhuje z monolitického žb.
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvorí žb stropná doska hrúbky 130 mm, vence a prievlaky. Stropná doska v sklone cca 1.6% sa navrhuje poloprefabrikovaná z dosiek PREDOS hrúbky 50 mm, nad ktoré sa vytvorí monolitická nadbetonávka hrúbky 80 mm. Stropná doska pôsobí ako dvojpoľová spojitá. Vence a prievlaky sú monolitické železobetónové. Navrhovaná trieda betónu B30 s viazanou výstužou triedy 10 505 (R) a zvarovanými KARI sieťami.

TECHNICKÉ RIEŠENIE HALOVEJ ČASTI

Halová časť sa navrhuje oceľová s kyvnými stojkami. Všetky dielce sa navrhujú dielensky zvárané a na montáži skrutkované.
ZAKLADANIE
Zakladanie haly sa navrhuje betónové, monolitické, plošné na pásoch z prostého betónu a železobetónu. Pozdĺžne pásy v osiach A a B sa navrhujú z prostého betónu prierezu 600/750 na kótu -1.150 do vrstvy pieskov zle zrnených. Pod čelné steny v osiach 1 a 8 sa navrhuje základový pás z monolitického žb prierezu 600/750. V prípade výskytu navážky v základovej škáre je nutné prehĺbiť výkop až do vrstvy pieskov zle zrnených zatriedených do triedy S2. Podlaha haly sa navrhuje monolitická, železobetónová hrúbky 200 mm. Podlaha sa vystužuje celoplošne pri hornom aj dolnom povrchu KARI sieťami podľa výkresovej dokumentácie. V podlahe sa navrhukú kontrolné jamy z monolitického železobetónu. Steny sa navrhujú hrúbky 150 mm dno hrúbky 200 mm. Pod podlahou haly sa realizuje celoplošný štrkový podsyp zhutnený na stupeň zhutnenia Id=0.7. Betón železobetónových pásov, podlahy v hale a kontrolných jám sa navrhuje triedy B30 s viazanou výstužou rady 10 505 (R) a zvarovanými KARI sieťami.
KOTVENIE
Kotvenie stĺpov haly sa navrhuje dvojicou kotevných skrutiek vopred osadených a zabetónovaných do základových pásov haly. Ťahové kotvenie priehradových stĺpov sa navrhuje kotviť skrutkami 2×M30. Ostatné stĺpy sa navrhujú kotviť skrutkami 2×M20.
HORNÁ STAVBA
Prestrešenie halovej časti sa navrhuje z oceľových priehradových nosníkov spádovaných do strešného žlabu v strede rozpätia. Priehradové nosníky sa navrhujú z trubiek. Pásy prierezu TRO140×8, diagonály prierezu TRO 54×4 a TRO54×3. V čelných stenách (osi 1 a 8) sa navrhuje nosník z prierezov I140. Strešné nosníky sa na montáži skrutkujú na stĺpy. Na strešné nosníky sa ukladajú strešné väznice prierezu I140. V krajných poliach sú stredové väznice zosilené privarením prierezu T60 k spodnej prírube. Väznice sa na montáži spájajú skrutkovaním. Zavetrovanie v strešnej rovine je tvorené strešnými priehradovými nosníkmi. Pásy nosníku tvoria väznice, diagonály sú z trubiek prierezu TRO 60×4. Diagonály sa na montáži skrutkujú k styčníkovým plechom väzníc.Stĺpy sa navrhujú prierezu TR4HR 150×8. K stĺpom sa pripájajú skrutkovaním nadokenné a podokenné preklady prierezu TROBD 150×50×4. Tuhosť v rovine stien sa zabezpečuje v priečnom smere dvojicou priehradových stĺpov situovaných medzi bránami haly. Pásy tvoria trubky TR4HR 150×8, diagonály sú z trubiek TRO60×4. Tuhosť v pozdĺžnom smere sa zabezpečuje stenovými stužidlami prierezu TRO48×3. Uvažuje sa, že na tuhosť zaberá len ťahaná diagonála v príslušnom smere. Stužidlá sa na montáži pripájajú k stĺpom skrutkami.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 5-Apr-2020
Návštevnosť - Celková: 173967 - Mesiac Apríl: 14972 - Denná: 27
Vaša IP adresa je: 3.235.30.155 a celkovo ste u mňa prezreli 19 stránok