statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2002 - Detail stavby

Veľkosklad papiera a administratívna budova EUROPAPIER

Veľkosklad papiera a administratívna budova EUROPAPIER

kliknutím obrázok zväčšíteVšeobecne

Projekt novostavby kombinovanej železobetónovej a oceľovej konštrukcie administratívnej budovy a skladovacích hál Europapier Slovakia spol. s r.o. na Kopčianskej ulici 65 v Bratislave, si objednal generálny projektant firma A4 spol. s r.o., Leškova 9a, Bratislava. Stavba tvorí dva dilatačné celky. Prvý dilatačný celok je administratívna časť spolu s manipulačným a predajným skladovým priestorom a regálovým skladom spojeným s paletovým skladom.

Technické riešenie

Popis nosnej konštrukcie
V prvom dilatačnom celku, ktorý je zložený z administratívy a predajným skladovým priestorom sú použité dve navzájom spojené statické schémy - železobetónový monolitický skelet spojený s halovou konštrukciou železobetónového montovaného skeletu s predpätými nosníkmi. Osová vzdialenosť stĺpov administratívy v pozdĺžnom smere je 3 x 3,60 m + 3,155 + 4,49 k tomu je

Veľkosklad papiera a administratívna budova EUROPAPIER

kliknutím obrázok zväčšíte

napojená hala s osovými vzdialenosťami 5,49 + 7 x 6,00 . Osová vzdialenosť v priečnom smere je pre administratívu 4,825 + 2,90 + 4,825 m a pre manipulačný a predajný sklad 16,14 m + 12,72 m. V druhom dilatačnom celu zloženom z regálového a paletového skladu je osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 23,495 + 6 x 6,00 m a v priečnom smere 5,825 + 6 x 6,00 + 2,575 m. Konštrukčné systémy hál druhého dilatačného celu sú navzájom otočené, preto regálový sklad zložený len z dvoch modulov 2 x 22,00 m. Stĺpy administratívnej časti sú železobetónové monolitické, kruhového prierezu s priemerom 0,30 m, manipulačný sklad má obdĺžnikové stĺpy 0,50 x 0,50 m. Stĺpy regálového a paletového skladu majú prierez 0,50 x 0,60 m. Pre paletový sklad sú navrhnuté aj oceľové stĺpy prierezu "I" s rozmermi 0,50 x 0,40 m. Konštrukčná výšky časti administratívy sú 3,40 m pre suterén a 3 x 3,42 m pre 1. NP až 3.NP. Konštrukčná výška manipulačného skladu je 6,69 m. Objekty sú navzájom riešené tak, že posledné podlažie administratívy je čiastočne položené na strope manipulačného skladu. Riešenie stropu umožňuje rozšírenie administratívy na celú strechu manipulačného skladu. V administratíve sú navrhnuté železobetónové bezprievlakové

Veľkosklad papiera a administratívna budova EUROPAPIER

kliknutím obrázok zväčšíte

monolitické stropy výšky 0,30 a 0,20 m. Nad manipulačným skladom sú navrhnuté predpäté železobetónové prefabrikované nosníky plnostenné a prierezu "I". výška nosníkov je 1,15 a 1,02 m. Okrem týchto hlavných nosníkov sú v stropnej konštrukcii umiestnené aj nosníky na ktorých sú uložené stĺpy a filigránové dosky 3.NP administratívy. Zvyšná časť strechy manipulačného skladu je prestropená ľahkou konštrukciou z nosných tvarovaných plechov "Ran" výšky 0,17 m na rozpon 6,00 m. Nosná konštrukcia strechy pre regálový a paletový sklad je navrhnutá zo železobetónových predpätých nosníkov s prírubami prierezu "I" na rozpon 23,495 a 22,00 m. Výška nosníkov je 1,35 m. Na väzníky sú uložené tvarované plechy "Ran" výšky 0,17 m. Stuženie konštrukcie ako celku zabezpečujú stužujúce steny umiestnené medzi stĺpmi. Schodisko v časti administratívy je železobetónové monolitické.
Návrh základov a základové pomery
Pre účely projektu bol robený IGP. IGP spracoval RNDr. Ivan Vlasko v septembri 2001. Podľa tohto sú základové pomery zložité. V horných vrstvách sa nachádzajú neúnosné zeminy a preto bude stavba založená na hĺbkových železobetónových pilotových základoch.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 12 stránok