statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2001 - Detail stavby

Rekreačná osada Liptovský Ján - Ubytovacia chatka

Rekreačná osada Liptovský Ján - Ubytovacia chatka

Celkový pohľad na počas výstavby ubytovacej chatky.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Objekt "UBYTOVACIA CHATKA" v rekreačnej osade Liptovský Ján má jednoduchý obdĺžnikový tvar so sedlovou strechou. Je jednopodlažný z podkrovím, ktoré sa navrhuje ako obytné.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE

Rekreačná osada Liptovský Ján - Ubytovacia chatka

Pohľad s chatky smerom k objektu recepcie.

kliknutím obrázok zväčšíte

Vodorovnú nosnú konštrukciu objektu tvorí drevený trámový strop z výmenou pri schodisku. Drevené trámy sú z hraneného reziva prierezu 200/240. Trámy pôsobia ako jednoduché nosníky s konzolovými vyloženiami na obidvoch stranách. Na trámy sa ukladá celoplošný prekladaný záklop. Nad záklop sa realizuje vodorovné stuženie krovu z pozinkovaných dierovaných pásov. Pásy treba kotviť až do nosných trámov.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové drevené zrubové steny a vnútorný stĺp. Pod schodiskom sa navrhujú aj murované nosné steny z tehál Porotherm pevnosti 15 MPa murované na maltu vápenno-cementovú pevnosti 2.5 MPa. Steny podkrovia sa navrhujú hrazdené zo stĺpikov rozmerov 140/120 resp. 120/120. Prvky stien spájať pomocou pozinkovaných oceľových prvkov a samoreznými skrutkami (hrebienkovými klincami).
ZÁKLADY
Zakladanie objektu je navrhnuté plošné, monolitické, na základových pásoch z prostého betónu a v miestach pod schodiskom, vnútorným stĺpom a krbom na základovej doske z monolitického železobetónu do štrkov triedy G2. Šírka obvodových pásov je 400 mm. Založenie je navrhnuté na kóte -1.600 čo je pri projektovanom výškovom osadení chatky cca. 1,0 až 1,2 metra pod terénom. Na pásy sa zhotovujú nadzákladové steny z prostého betónu triedy B20 do debniacich tvárnic šírky 250 mm na 4 radov tvárnic. Doska sa vystužuje pri oboch povrchoch KARI sieťami. Na spätné zásypy okolo a vo vnútri objektu použiť vykopaný štrk triedy G2, ktorý je potreba zhutnovať na stupeò zhutnenia Id=0.7 (Edef=~60-80 MPa) po vrstvách mocnosti cca. 0.25 metra.
STRECHA
Strecha objektu je navrhnutá drevená, sedlová, hambálkovej konštrukcie. Krokvy sú navrhnuté z guľatiny priemeru 150 mm. Krokvy sú spojené klieštinami (hambálkom) prierezu 2×60/200, ktoré zároveò tvoria nosnú konštrukciu pre zhotovenie podhľadu podkrovia. Krokvy sa ukladajú na pomúrnice hrazdených stien a na pomúrnice stropu na konzolovom vyložení stropných trámov. Krokvy sa prikotvia k stropným nosníkom pásovou oceľovou 5×60 do predom vyfrézovanej drážky. V spodnej časti štítových stien sa navrhuje valba. Konštrukcia valby (krokva a vzperka) sa navrhuje z guľatiny priemeru 80 mm. Krokvu a vzperku kotviť k štítovej stene (OSB doskám) pozinkovanými L uholníkmi a samoreznými skrutkami. Otvory pre spoje drevených konštrukcií je potrebné realizovať do predvàtaných otvorov.
SCHODISKO
Schodisko objektu sa navrhuje doskové z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm. Betón triedy B30, betonárska oceľ 10 425 (V). Do schodiska osadiť kotevnú platòu pre kotvenie stropného nosníka.

Rekreačná osada Liptovský Ján - Ubytovacia chatka

Pohľad na ubytovacie chatky.

kliknutím obrázok zväčšíte

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 20 stránok