statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 1999 - Detail stavby

Rodinný dom Staré Grunty


Základné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Miroslav Duchoň
Ing. arch. Zuzana Duchoňová PhD.
Generálny projektant: Ing. arch. Miroslav Duchoň
Ing. arch. Zuzana Duchoňová PhD.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Popis nosných konštrukcií

Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný objekt s prízemím a poschodím zarezaným do svahovitého terénu. Zakladanie a základové pomery: Podľa inžiniersko-geologického prieskumu spracovaného RNDr Mikušom z augusta 1999 je únosnosť v záujmovej časti nasledovná: zadná časť objektu - zvetralý, resp. rozložený granit, výp. pevnosti Rd=480 kPa predná časť - eolické piesky S5, výp. pevnosti Rd=145 kPa Základy sú navrhnuté plošné, monolitické, pásové pod nosnými stenami objektu rozmerov 800/800 resp. 800/700 z prostého betónu triedy B15. Zvislé nosné konštrukcie stien hrúbky 400 mm sú murované z tehál POROTHERM 38 pevnosti 10 MPa na maltu cementovú pevnosti 10 MPa, resp. hrúbky 250 mm z tehál POROTHERM 25 pevnosti 15 MPa na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. V prízemí steny pod úrovňou upraveného terénu sú z debniacich tvárnic PREMAC hrúbky 400 mm vypĺňané betónom triedy B20, v zadnej časti doplnené aj zvislou a vodorovnou betonárskou výstužou 10 425. Vodorovné konštrukcie stropov sú z monolitického ŽB hrúbky 200 mm, vyloženia balkónových dosiek hrúbky 160 mm. Stropné dosky sú votknuté do ŽB vencov, ktoré sú uložené na zvislých murovaných konštrukciách. Strešná konštrukcia je drevená sedlová v jednej časti a drevená pultová vo zvislých troch častiach objektu. Hlavné strešné krokvy sú z hraneného reziva prierezu 4HR 140/160. Klieštiny a rozpery sú takisto z hraneného reziva rozmerov 2×4HR 60/160. Po celej ploche strechy je realizovaný záklop z doskového reziva hrúbky 28 mm. Rezivo je klincované do krokiev a atikových nosníkov vyloženia strechy. Vodorovnú tuhosť objektu v oboch smeroch zabezpečujú murované steny.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129746 - Mesiac Január: 11680 - Denná: 4
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 1 stránku