statika.sk s.r.o.
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk


Detail Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva vybrané činnosti vo výstavbe - konkrétne projektovú činnosť na základe autorizácie inžinierov pracujúcich pre našu spoločnosť v Slovenskej Komore stavebných Inžinierov (SKSI).
Našim obchodným partnerom ponúkame:

Dotaz nemožno vykonať: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)